Samenwerking

Organisaties
ADRIBA is continu op zoek naar partners binnen het bedrijfsleven en de overheid om de kloof tussen wetenschap en praktijk zo klein mogelijk te maken. Op dit moment is het centrum trots om meerdere organisaties tot haar Certified Partners te mogen rekenen.

Certified Partners (in alfabetische volgorde):

BeterKoersen
BMD Advies
De Coaching Carrousel
Forward Company
Holland Training
Oenante
Pameijer & Partners
Train2Coach
Trigono 
VeranderVisie
Workemotion 

Reeds sinds haar start voert ADRIBA gesprekken met diverse belangstellende partijen, met name op het gebied van training en organisatie-advies. In ruil voor toegang tot onderzoekscases in Europese organisaties stelt het centrum aan deze partijen kennis en onderzoeksresultaten ter beschikking. Hiermee kunnen zij hun eigen onderscheidend vermogen verder ontwikkelen.

Er zijn drie mogelijkheden om als partner van ADRIBA te opereren op de Nederlandse markt:

1) Als geaccrediteerd trainingspartner
2) Als geaccrediteerd re-seller
3) Als geaccrediteerd associate consultant

Alle partners profiteren naast het evidente financiële aspect van diverse voordelen. Neem contact met ons op voor meer informatie over dit partner-programma en de voordelen die het u kan bieden.

Registers
ADRIBA is trots op het feit dat de OBM Practitioner opleiding door Hobéon SKO positief is beoordeeld. Zij hebben hier 3 studiepunten aan toegekend voor nascholing van Veiligheidskundigen en Arbeidshygiënisten in het kader van hun herregistratie in het onafhankelijke register.

Studenten
ADRIBA biedt studenten (zowel bachelors als masters) in de bedrijfskunde de mogelijkheid om af te studeren in gedragsverandering. Inmiddels doen en deden dat al enkele studenten, met mooie resultaten. Ook leidt het centrum inmiddels 4 promovendi op en begeleidt enkele afstudeerders bij hun Master thesis.
ADRIBA is tevens een platform van bedrijven die geïnteresseerd zijn in de wetenschap en toepassing van gedragsveranderingskennis. Zowel in de wetenschap als in de praktijk wordt een grote kloof geconstateerd tussen wetenschappelijk werk en praktische toepassing. ADRIBA wil helpen deze kloof te overbruggen. Wij organiseren regelmatig bijeenkomsten waarbij verslag wordt gedaan van het nieuwste onderzoek. ADRIBA streeft naar internationale samenwerking met, vooral, Amerikaanse universiteiten.

Vrijwilligers
ADRIBA had niet zover kunnen komen zonder de vrijwilligers die zich voor ons inspannen. Wij zijn daarbij bijzonder trots op de bijdragen van Maarten Sijmons, oud student van de Part Time Master studie MSc Business Administration en tevens afgestudeerd op een praktische toepassing van OBM in een productieomgeving.

Momenteel geniet ADRIBA van de noeste arbeid van procesconsultant Vroni Mulder en studentassistente Shabi Shafei