Details OBM Foundation

Haal het beste uit mensen en verhoog uw prestaties!

Kennis over de werking en beïnvloeding van gedrag is noodzakelijk in de moderne bedrijfsvoering. Immers, gedrag veroorzaakt alle resultaten. Enkel het sturen op resultaten kan helaas leiden tot ongewenst gedrag. Daarvan zien we nog regelmatig het bewijs in de media met het zoveelste schandaal. Hoe boekt u de gewenste resultaten met bijbehorend gewenst gedrag van uw medewerkers? De cursus OBM Foundation biedt hiertoe de theoretische kennis in een aantal prikkelende, interactieve colleges.

 • Organizational Behavior Management (OBM) is dé praktische wetenschappelijke methodiek die kan zorgen voor structurele en blijvende gedragsverandering in organisaties. We noemen het ook wel gedragsmanagement.
 • Deze aanpak legt de focus op gedragsbeïnvloeding en sluit prima aan bij bestaande organisatieverbeteringsaanpakken, zoals Lean, Six Sigma, ITIL, Agile, etc.
 • OBM is gestoeld op de wetenschappelijke fundamenten van meting, analyse en sturing van menselijk gedrag.
 • Tevens wordt deze evidence based methodiek door diverse Fortune 500 bedrijven in de VS al jarenlang met succes toegepast.
 • Ook in Nederland vinden al jaren succesvolle implementaties plaats door de Certified OBM Practitioners die door ADRIBA zijn opgeleid. Grijp nu uw kans om ook uw waarde als gedragsbeïnvloeder te verhogen!

Doel van de opleiding
Kennismaking met de principes van gedragsanalyse en Organizational Behavior Management, leren maken van ABC-analyses om oorzaken en gevolgen van gedrag te achterhalen. Deze cursus legt de theoretische basis die van groot belang is voor het begrijpen en veranderen van gedrag in organisaties.

Doelgroep
De OBM Foundation cursus is ideaal voor leidinggevenden, adviseurs en coaches die:

 • het beste uit mensen wil leren halen om de organisatie beter te laten presteren;
 • kennis wil maken met OBM en het wetenschappelijk bewezen protocol voor prestatieverbetering;
 • de basisprincipes van gedragsanalyse en –beïnvloeding wil leren.

Werkvormen en wat u mag verwachten
Kennisoverdracht aan de hand van voorbeelden, discussie over herkenbaarheid in de eigen praktijk, oefeningen, zelfstudie.
De cursus is inclusief literatuur en lunch. U ontvangt de volgende literatuur:

 • Bringing Out the Best in People – Dr. A.C. Daniels

Duur en doorlooptijd
Het programma betreft een meerdaagse training + examen. Deze bestaat uit circa 24 contacturen, waarvan 5 dagdelen theorie en een dagdeel examenvoorbereiding. Het schriftelijke examen OBM Foundation duurt 1 uur.      

Kalender 2020
 Data:                

Semester 1:
20/03, 27/03, 03/04 examen nbtVoldoende plaatsen beschikbaar
 
 
 

Uitkomst
Na afloop zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen:

 • Kennismaking met de principes van gedragsanalyse en OBM; 
 • Leren definiëren van gedrag
 • Kennismaking met de techniek van ABC-Analyses  en Consequentieanalyses 
 • De werking van beloningsschema’s 
 • Kennismaking met het protocol voor OBM 
 • Omgaan met ongewenst gedrag                                                                                      
Toelatingseisen
Uit het oogpunt van kwaliteit heeft ADRIBA enkele toelatingseisen geformuleerd:
 • U beschikt minimaal over een HBO diploma.
 • U heeft een goed begrip van de Engelse taal (de literatuur en het theorie-examen zijn in het Engels)
 • U wilt voldoende tijd investeren om de cursus met succes af te ronden
 • Tevens bent u werkzaam in een functie waarin gedragsverandering in organisaties aan de orde is en tot uw werkgebied behoort of gaat behoren    
     

Locatie
Vrije Universiteit Amsterdam
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam
Routebeschrijving

Toetsing
De toetsing vindt plaats op de laatste dag, in het laatste dagdeel. Het schriftelijke examen bestaat uit een set van Engelstalige 40 meerkeuzevragen.

Bij voldoende resultaat ontvangt u het certificaat “OBM Foundation” van ADRIBA, uitgegeven door de Vrije Universiteit Amsterdam. De certificering is tevens een prekwalificatie voor de vervolgopleiding “Upgrade2Practitioner” waarmee u tot Certified OBM Practitioner kunt worden opgeleid.

Uw investering
De kosten per deelnemer (vrijgesteld van btw) bedragen vanaf januari 2019:

 • Kosten opleiding: € 1.750,- (incl. één examen);
 • Kosten herexamen: € 250,-

Overige details
Het minimale deelnemersaantal is 10. Mocht dit aantal niet gehaald worden, dan schuift uw inschrijving automatisch door naar de volgende startdatum. Indien dat niet schikt, neem dan even contact met ons op.
De opleiding wordt slechts 2 maal per jaar gegeven, dus schrijft u zich nu in , zodat u zo snel mogelijk van OBM en de gedragsanalyse kunt profiteren!

Aanmelden | Doorsturen